Print Page | Close Window

CAMİLERİMİZİN DİNİ HAYATIMIZDAKİ YERİ (03.10.2003)

Printed From: Vesiletunnecat
Category: GENEL FORUM
Forum Name: Hutbe
Forum Description: Hutbeler
URL: http://www.vesiletunnecat.com/forum/forum_posts.asp?TID=832
Printed Date: 07-02-2023 at 04:36


Topic: CAMİLERİMİZİN DİNİ HAYATIMIZDAKİ YERİ (03.10.2003)
Posted By: kral
Subject: CAMİLERİMİZİN DİNİ HAYATIMIZDAKİ YERİ (03.10.2003)
Date Posted: 19-02-2009 at 23:52
 

bis-mil-la-hir-rah-ma-nir-ra-him

Tevbe,18

 

CAMİLERİMİZİN DİNİ HAYATIMIZDAKİ YERİ

Muhterem Müslümanlar! Camiler, topluca ibadet ettiğimiz, namaz kıldığımız, Allah'ı zikrettiğimiz, dua ve niyazda bulunduğumuz ve milletçe din kardeşliğini yaşattığımız yeryüzünde Beytullah'ın şubesi kabul edilen müstesna yerlerdir. Namaz için camiye yönelen mü'minler, her türlü kötü duygu ve düşüncelerden arınırlar. Birbirlerinin sevinç ve kederlerini paylaşırlar. Amiri, memuru, işçisi, patronu, büyüğü, küçüğü, yan yana omuz omuza durarak Allah'ın huzurunda secdeye kapanır ve yalnız O'nun rızasına nail olmaya çalışırlar. Aziz Mü'minler! Camiler: huzur yuvasıdır. Edeb, terbiye, ilim ve irfan ocağıdır. İrşat kaynağı ve eşitlik mekanıdır. Cenab-ı Hakk Tevbe Suresinin 18. ayetinde: "Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur." buyuruyor. Bakara Suresinin 114. Ayetinde de: "Allah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan daha zalim kim vardır? Bunlar oralara ancak korkarak girerler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır." buyuruyor. Muhterem Mü'minler! Peygamber Efendimiz (S.A.V) buyuruyorlar ki: " Bir kimse, Allah'ın rızasını kazanmak için mescit bina ederse; Allah da ona bir benzerini Cennette bina eder" [1] "Mescitlere devamı alışkanlık haline getiren kimseyi gördünüz mü, onun mü'min olduğuna şehadet edin.[2] "Kim mescitle yakından ilgilenirse; Allah da onunla ilgilenir. Kim bir mescide bir ışık yakarsa; onun ışığı mescidi aydınlattığı sürece melekler ve arşı yüklenenler onun için istiğfar ederler" [3] "Size cemaat halinde bulunmanızı, ayrılıp dağılmaktan şiddetle kaçınmanızı tavsiye ederim. Zira şeytan, yalnız başına yaşayan insana yakın, beraber bulunan iki kişiden de uzak olur. Kim cennetin ta ortasında yaşamayı isterse, cemaatten ayrılmasın." [4] "Camide cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir."[5] "Müslüman cemaatinden bir karış da olsa ayrılan kimse, boynundaki İslam bağını çözmüş demektir."[6] Değerli Kardeşlerim! Bu Ayeti Kerime ve Hadis-i Şeriflerden anlaşıldığı üzere: Cami ve mescitlerimizin bakımı, onarımı ve temizliği gibi hizmetlerle, buralarda mü'minlere sunulan irşat hizmetleri büyük önemi haizdir. Bu hizmetleri ifa edenlerin Allah katındaki ecir ve mükafatları elbette büyük olacaktır. Bu sebeple camilerle aramızdaki bağları sıcak tutalım. Çocuklarımızı da camilere alıştıralım. Onların temiz kalplerine, din, iman, vatan, bayrak, millet sevgisini yerleştirelim. Müminlerden uzak kalan camiler, matem havasına bürünürler. Onları mahzun bırakmayalım. -------------------------------------------------------------------------------- [1] Buhari, Müslim, Tirimizi,Nesai Tac C-1 Sh.397 [2] Tirmizi R.S. Terc. C-2 Sh.384 [3] Enes b. Malik Mühasefetül Kulub. İ. [4] Tirimizi, Fiten 7 [5] Müslim 1/450 H.No: 650 [6] Tirmizi, Adab 76 Ebu Davut Sünnet 27-------------
<font color=RED>“Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.”[/COLOR]
Print Page | Close Window