Print Page | Close Window

Ahlâkın Mahiyeti, Nevileri ve Ahlak İlminin Kısımları

Printed From: Vesiletunnecat
Category: FIKIH
Forum Name: İslam Ahlakı
Forum Description: Ömer Nasuhi Bilmen (Büyük İslam İlmihali İslam Ahlakı Bölümü)
URL: http://www.vesiletunnecat.com/forum/forum_posts.asp?TID=753
Printed Date: 30-01-2023 at 09:53


Topic: Ahlâkın Mahiyeti, Nevileri ve Ahlak İlminin Kısımları
Posted By: kral
Subject: Ahlâkın Mahiyeti, Nevileri ve Ahlak İlminin Kısımları
Date Posted: 06-02-2009 at 22:38
Ahlâkın Mahiyeti, Nevileri ve Ahlak İlminin Kısımları
    1- Ahlâk sözü, hulk kelimesinin çoğuludur. Hulk, insanın ruhundaki "huy" dediğimiz bir meleke, özel bir hal demektir. Böyle bir meleke, ya hayırlı bir semere verir veya hayırsız ve zararlı bir semere verir. Bu bakımdan ahlak özellikleri güzel ve çirkin diye ikiye ayrılır. Şöyle ki: Güzel huylara ve bunların güzel meyve ve neticelerine: "Ahlak-ı Hasene, Ahlak-ı Hamide, Mehasin-i Ahlak, Mekârim-i Ahlak (Güzel Huylar)" adı verilir. Aksine çirkin huylara ve bunların meyvelerine de: "Ahlak-ı Kabiha, Ahlak-ı Zemîme, Mesavi-i Ahlak, Rezail-i Ahlak (Çirkin huylar)" denir. Örnek: Edeb, tevazu, kerem, birer güzel huy eseridir. Sefahat, kibir, cimrilik de birer çirkin huy eseridir.
    İşte bütün bu huylardan ve neticelerinden bahseden ilme "Ahlak İlmi" denilmektedir.
    2- Ahlak ilmi, nezarî ve amelî ahlak diye iki kısma ayrılır.
    Nazarî Ahlak: Ahlak esaslarına ve kanunlarına ait görüşleri ve fikirleri gösterir.
    Amelî Ahlak: Ahlakla ilgili görevlerin nelerden ibaret olduğunu bildirir.
    İnsanlar, hayatlarındaki uygulama bakımından Nazarî ahlaktan çok, Amelî ahlaka muhtaçtırlar. Biz de bu eserimizde bu amelî ahlak kısmını biraz anlatacağız. Yalnız şunu da belirtelim ki, filozofların birtakımı, ahlak esaslarını lezzete, zevke, maddî menfaate, kalbin duygularına veya görev ve kemal duygusuna dayandırmak istemişlerdir. Oysa ki, bunlardan hiç biri, ahlak için yeterli bir dayanak olamaz. Bunlara dayanan ahlak müesseseleri, insanların bu konudaki ihtiyaçlarını karşılayamaz. Ancak hak bir dine bağlanan ve dayanan, bu yönden İlâhî bir mana taşıyan ahlak müessesesi, insanın manevî ihtiyaçlarını karşılar ve yükselmesine yeterli olur.
    İşte, Allah'a hamd olsun, bizler İslam dini sayesinde böyle yüksek bir ahlak müessesesine sahip bulunmaktayız.


-------------
<font color=RED>“Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.”[/COLOR]
Print Page | Close Window