Print Page | Close Window

Görevlerin Mahiyetleri (Esasları) ve Nevileri

Printed From: Vesiletunnecat
Category: FIKIH
Forum Name: İslam Ahlakı
Forum Description: Ömer Nasuhi Bilmen (Büyük İslam İlmihali İslam Ahlakı Bölümü)
URL: http://www.vesiletunnecat.com/forum/forum_posts.asp?TID=751
Printed Date: 30-01-2023 at 10:16


Topic: Görevlerin Mahiyetleri (Esasları) ve Nevileri
Posted By: kral
Subject: Görevlerin Mahiyetleri (Esasları) ve Nevileri
Date Posted: 06-02-2009 at 22:37
    Görevlerin Mahiyetleri (Esasları) ve Nevileri
    5- Görev, yapılması dinen zorunlu olan veya tavsiye edilen herhangi bir hayır, bir kemal ve güzel bir şey demektir. Bu tarife göre, görevler iki nevidir. Biri, dince zorunlu olan görevlerdir ki, bunları yapmamak herhalde azabı ve sorumluluğu gerektirir. Namaz, oruç, zekat gibi...
    Diğer nevi, dinen her halde zorunlu olmamakla beraber istenen ve tavsiye edilen ahlakî birtakım görevlerdir ki, bunlara riayet edilmesi bir kemaldir ve iyi haldir. İnsanın sevaba kavuşmasına ve övülmesine sebeb olur. Yapılmaması ise, bir noksan olmakla beraber her halde bir sorguyu ve azabı gerektirmez. Nafile kılınan namazlar, fakirlere verilen sadakalar, insanlara karşı yapılan güzel ve kibar davranışlar gibi...
    6- İnsanlara ait bütün görevler, İslam dininin çerçevesi içinde bulunmaktadır. Bunlardan dinen mecburi olan görevleri ve yapılması zorunlu işleri, kitabımızın ibadetler kısmında yazmış bulunuyoruz. Bu ahlak kısmında ise, en ziyade ahlakî, ihtiyarî görevlerden bahsedeceğiz.
    7- Görevler, diğer bir bakımdan başka bir bölüme tabi bulunmaktadır. Şöyle ki: Görevleri, ya sırf Allah için veya insanın kendi şahsına ve ailesine karşı veyahut da cemiyete karşı yapılır. Bu bakımdan görevler, İlâhî şahsî, ailevî ve içtimaî (toplumsal) nevilerine ayrılır.


-------------
<font color=RED>“Bilginin elde edilmesi... bizi iyiye ulaştıracaktır.”[/COLOR]
Print Page | Close Window