Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Kalbin Amelleri ve Güzel Halleri:

Nereden Yazdırıldığı: Vesîletü'n-Necât
Kategori: GENEL FORUM
Forum Adı: Serbest Kürsü
Forum Tanımlaması: Konu serbest
URL: http://www.vesiletunnecat.com/vesiletun/forum//forum_posts.asp?TID=1448
Tarih: 08-08-2020 Saat 16:36


Konu: Kalbin Amelleri ve Güzel Halleri:
Mesajı Yazan: Vesiletunnecat
Konu: Kalbin Amelleri ve Güzel Halleri:
Mesaj Tarihi: 19-04-2010 Saat 14:24

Kalbin Amelleri ve Güzel Halleri: kalp

1-İbtihal:Allaha tazarru ve niyaz edip samimi kalple duaları çoğaltmak.

2-İttaba:Bidatten uzak sünneti seniyyeye tabi olmak.

3-İhtisab:Yaptığı her işte sevabını Allah’tan ummak.

4-İhsan:Allahı görür gibi taat etmek ihsan makamıyla itaat etmek.

5-İhbat:Huşu ve tevazu ile Rabbine yönelmek.

6-İhlas:Gösterişten uzak onun rızasının gözeterek amel işlemek.

7-Edeb:Azameti karşısında heran derli toplu olmak.tazim nizamı.

8-İstiare:Heran ona sığınmak.

9-İstiane:yalnızca ondan yardım dilemek.

10-İstiğase:Dua ile yönelip imdad dilemek.

11-İstigame:Özüyle sözüyle dosdoğru olmak.

12-İslam :Kalbin tam teslim olması.

13-İşrap:Kalbin Rabbin azametine karsı korku duyması.

14-İbtibar:İbret nazarıyla afak ve enfüse nazar kılma.

15-İptisam:Şeriat tarikat hakikat marifete sarılmak.

16-İnabe:Rabbe tam yöneliş.

17-İman:Saf itilatın kalbe işlemesi.

18-Basiret:Kalp deki hakka ileten bilgi amel nuru.

19-Rikkat:Kalp inceliği.

20-Temmel:Kalbin düşünce tefekkür kabiliyeti kazanması.

21-Tedebbür:İnce düşüncenin ve ince sevginin kalbe girmesi.

22-Tazim:Rabbul aleminin azametinin heran kalpte yankı bulması.

23-Tefekkür:Afak ve enfüste düsünme.

24-Takva:Evamine sarılıp nevahiden kaçınıp madden korunma.

25-Tehzib:Salih amellerle kalbin süslenmesi

26-Tevhid:Kalp deryasında birlik sükunetinin oluşması

27-Tevessül:Kalbin vuslat için vesilelere sarılması.

28-Tevekkül:Rabbe dayanan güvenen bir kalp.

29-Sebat:Kalbin itminana erip orada sebat etmesi.

30-Sika:Allaha her hususta tam güven.

31-Cuu:Alcık çekmek suretiyle kalbin nurlanması.

32-Hud:Allah için sevmek.

33-Hüzn:Allah için üzülmek.

34-Hikmet:Kalpte hikmet pınarlarının kaynaması.

35-Huşu:Kalbin itinasız Hakka boyun eğmesi.

36-Hamd:Kalbin hamdü sena içinde olması.

37-Hayat:Kalbin gıdalarıyla diri olması.

38-Haşyeti:Allahın azametiyle kalbin titremesi korkması.

39-Zikir:Allahın zikriyle kalbin daim olması.

40-Zevk:Kalbin ruhu gıdasıyla zevke gark olması.

41-Raca :Ümit halinde olması.

42-Rıza:Taksimata ve kaza belaya kalbin rıza göstermesi.

43-Rabet:Rabbına rağbet göstermesi.

44-Yakin:İmandaki tereddütsüzlük.

45-Yakaza:Kalbin heran ilahi tecelli yatı mahzar için uyanık durması.

46-Velayet:Rabbi ve Salihleri dost edinme.

47-Vera:Takva halinin bir ötesi dikkat.

48-Marifet:Rabbi tanıması.

49-Müsahade:Kalbin seyri.

50-Murakabe:Kalbin ilahı gözetim altında olduğunu bilmek.

51-Muhasebe:Nefsi muhasebesi.

52-Kanaat:Kanaat sahibi olması.

53-Firaset:İnce sezgi anlayış.

54-Gayret:Din gayreti,Hakkın hakim olması gayreti.

55-İlim:Hakkı tanıma hakikati öğrenme.

56-Safa:Kalbin bulanıklıklardan durgunlaşması.

ALINTI: AHMET MELİK--------------
Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat