Hadis
  

Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır.

(Müslim, İmâre 133. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 115; Tirmizî, İlim 14 )