100-ADİYAT SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

[100.001]        O harıl harıl koşular koşan

[100.002]        Çakarak da ateşler saçan

[100.003]        Ve sabahleyin baskın basan

[100.004]        Derken savurup da bir toz duman

[100.005]        Bir derneği o demde ortalayan: kuvvetlere kasem eylerim ki

[100.006]        Pek nankördür o insan rabbine

[100.007]        Ve o kendi şâhiddir buna

[100.008]        Ve o sevdiği için serveti katıdır, çetindir ona

[100.009]        Fakat bilmiyecek mi? Deşlidiği zaman o kabirdekiler

[100.010]        Ve derildiği zaman o sadırdakiler

[100.011]        O gün o rableri onlara elbette habîrdir