098-BEYYİNE SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

[098.001]        Ehli kitab ve müşriklerden o küfredenler: infilâk edecek değildi gelinciye kadar kendilerine beyyine

[098.002]        Allahdan bir Resul, peyderpey mutahhar sahifeler okur öyle ki onlarda bütün

[098.003]        «Kütübi kayyime»

[098.004]        Böyle iken o kitab verilmiş olanlar ancak geldikten sonra ayrıldılar kendilerine o beyyine

[098.005]        Halbuki onlar ancak şununla emr olunmuşlardı: hak perest müvahhid (hanîfler) olarak dîni Allah için halis kılarak yalnız Allaha ıbadet etsinler ve namazı dürüst kılsınlar ve zekâtı versinler, ve odur «dîni kayyime»

[098.006]        Küfr edenler: gerek Ehli kitabdan olsun gerek müşriklerden muhakkak Cehennem ateşindedirler, orada muhalled kalacaklardır, onlardır bütün «şerrülberiyye»

[098.007]        Muhakkak ki iyman edip yarar ameller yapanlar onlardır bütün «hayrulberiyye»

[098.008]        Onların mükâfatı rableri ındinde altından ırmaklar akar Cennetlerdir, onlar içinde ebediyyen muhalled olacaklar, Allah onlardan hoşnud, onlar da ondan hoşnud, bu işte rabbına haşyet duyanlara