094-İNŞİRAH SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

[094.001]        Şerh etmedik mi senin içün bağrını?

[094.002]        Ve indirmedik mi senden o bârını?

[094.003]        Ki zâr etmişti bütün zahrını?

[094.004]        Ve yükseltmedik mi senin zikrini

[094.005]        Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık var

[094.006]        Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var

[094.007]        O halde boşaldın mı yine kalk yorul

[094.008]        Ve ancak rabbına rağbet et, hep ona doğrul