093-DUHA SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

[093.001]        O duhâya

[093.002]        Ve dindiği zaman o geceye kasem olsun ki

[093.003]        veda' etmedi rabbın sana ve darılmadı

[093.004]        ve her halde sonu senin için önünden daha hayırlı

[093.005]        ve ileride rabbın sana atâ edecek öyle atâ edecek ki rızaya ereceksin

[093.006]        O seni bir yetîm iken barındırmadı mı?

[093.007]        ve seni yol bilmez iken yola koymadı mı?

[093.008]        ve seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?

[093.009]        Öyle ise amma yetîme kahretme

[093.010]        ve amma sâili azarlama

[093.011]        Fakat rabbının ni'metinî anlat da anlat