092-LEYL SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

[092.001]        Kasem olsun bürürken o geceye

[092.002]        Ve açıldığı zaman o gündüze

[092.003]        Ve erkeği dişiyi yaratana

[092.004]        Ki sizin sa'yiniz dağınıktır

[092.005]        Bundan böyle amma her kim vergi verir korunur

[092.006]        Ve husnâyı tasdîk eylerse

[092.007]        Biz onu yüsraya (en kolayına) kolaylıyacağız

[092.008]        Ve amma her kim bahıllık eder ve istiğna gösterir

[092.009]        Ve husnâyı tekzib eylerse

[092.010]        Onu da usraya (en zoruna) kolaylıyacağız

[092.011]        Ve yuvarlandığı zaman onu malı kurtaramıyacak

[092.012]        Her halde doğruyu göstermek bize

[092.013]        Ve her halde sonu da bizim önü de (Âhıret de Dünyada)

[092.014]        Ben size bir ateş haber verdim ki köpürdükçe köpürür

[092.015]        Ona ancak en şakî olan yaslanır

[092.016]        O, ki tekzib etmiş ve tersine gitmiştir

[092.017]        O en müttakî olan ise ondan uzaklaştıkca uzaklaşdırılacaktır

[092.018]        O, ki malını verir, tezekkî eder

[092.019]        Ve onda hiç kimsenin mükâfat edilecek bir ni'meti yoktur

[092.020]        Ancak rabbi a'lâsının rızasını aramak için verir

[092.021]        Ve elbette o rızaya ırecektir