089-FECR SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

[089.001]        Kasem olsun ki fecre

[089.002]        Ve leyâli aşre

[089.003]        Ve şef'ü vetre

[089.004]        Ve geceye: geçeceği sıra

[089.005]        Nasıl bunlarda bir akıl sahibi için bir kasem var değilmi?

[089.006]        Görmedinmi rabbın nasıl yaptı Ade?

[089.007]        İreme zâtil'imâde

[089.008]        - Ki o beldeler içinde misli yaradılmamıştı -

[089.009]        Ve vâdîlerde kayaları kesen Semûde

[089.010]        Ve o kazıkların sahibi Fir'avne

[089.011]        Onlar ki memleketlerde tuğyan etmişlerdi de

[089.012]        onlarda fesadı çoğaltmışlardı

[089.013]        Onun için rabbın da üzerlerine bir azâb kamçısı yağdırıverdi

[089.014]        Şübhesizki Rabbın öyle mırsad ile gözetmektedir

[089.015]        Amma insan, her ne zaman rabbı onu imtihan edip de ona ikram eyler, ona ni'metler verirse, o vakıt rabbım bana ikram etti der

[089.016]        Amma her nezaman da imtihan edip rızkını daraltırsa o vakıt da rabbım bana ihanet etti der.

[089.017]        Hayır hayır doğrusu siz yetîme ikram etmiyorsunuz

[089.018]        Ve bir birinizi miskîni ıt'ame teşvık eylemiyorsunuz

[089.019]        Halbuki mîrası öyle bir yiyiş yiyorsunuzki

[089.020]        yığmacasına

[089.021]        Hayır hayır, Arz «dekken dekkâ» düzlendiği

[089.022]        Ve rabbının emri gelip Melek «saffen saffâ» dizildiği vakıt

[089.023]        Ki Cehennem de o gün getirilmiştir, o insan o gün anlar, fakat o anlamadan ona ne fâide?

[089.024]        Ah der; nolurdu ben önce hayatım için (sağlığımda hayırlar) takdim etmiş olsa idim

[089.025]        artık o gün onun ettiği azâbı kimse edemez

[089.026]        Ve onun vurduğu bağı kimse vuramaz

[089.027]        Ey o rabbına muti' olan nefsi mut'meinne

[089.028]        Sen dön o rabbına hem râdıye olarak hem merdıyye de

[089.029]        Gir kullarım içine

[089.030]        Gir Cennetime