087-ALA SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

[087.001]        Tesbih et rabının a'lâ ismine

[087.002]        O rabbın ki yarattı da düzenine koydu

[087.003]        O rabbın ki takdir etti de hidayet buyurdu

[087.004]        O rabbın ki o İbni mer'ayı çıkardı

[087.005]        Sonra da onu karamsı bir sel kusuğuna çevirdi

[087.006]        Bundan böyle sana Kur'an okutacağız da unutmayacaksın

[087.007]        Yalnız Allahın dilediği başka çünkü o açığı da bilir gizliyi de

[087.008]        Ve seni en kolay yola muvaffak kılacağız

[087.009]        Onun için öğüd ver: öğüd fâide verirse

[087.010]        Saygısı olan öğüd alacaktır

[087.011]        Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır

[087.012]        O ki en büyük ateşe yaslanacaktır

[087.013]        Sonra ne ölecek onda ne hayat bulacaktır

[087.014]        Doğrusu felâh buldu tezekkî eden

[087.015]        Ve rabbının ismini anıp da namaz kılan

[087.016]        Fakat siz Dünya hayatı tercih ediyorsunuz

[087.017]        Halbuki âhıret daha hayırlı ve daha bakâlıdır

[087.018]        Haberiniz olsun ki vardır bu evvelki suhuflarda

[087.019]        İbrahim ve Musânın suhuflarında