086-TARIK SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

[086.001]        Kasem olsun o Semâya ve Târıka

[086.002]        Bildin mi Târık ne?

[086.003]        O necmi sâkıb

[086.004]        Bir nefis yoktur ki illâ üzerinde bir hâfız olmasın

[086.005]        Onun için insan düşünsün neden yaratıldı?

[086.006]        Bir atılgan sudan yaratıldı

[086.007]        Ki sulb ile sîneler arasından çıkar

[086.008]        Elbette o onu döndürmeğe kadirdir

[086.009]        Yoklanacağı gün bütün serâir

[086.010]        O vakıt ona ne bir kuvvet vardır ne de bir nâsır

[086.011]        Kasem olsun o Semai zati rec'a

[086.012]        Ve o arzı zati sad'a

[086.013]        Ki o her halde bir keskin hukümdür

[086.014]        Şaka değildir

[086.015]        Haberin olsun ki onlar hep hiyle kuruyorlar

[086.016]        Ben de kurarım hiylelerine hiyle

[086.017]        Onun için kâfirleri imhal eyle: mühlet ver onlara biraz