085-BURUC SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

[085.001]        O Semai zatilbüruca

[085.002]        Ve o yevmi mev'uda

[085.003]        Ve şâhide ve meşhûda kasem olsun

[085.004]        Tel'ıyn edildi sahibleri o uhdudun

[085.005]        O çıralı ateşin

[085.006]        O vakıt ki üzerine oturmuştular

[085.007]        Mü'minlere yaptıklarına karşı şâhid de oluyorlardı

[085.008]        Onlardan kızdıkları da yalnız azîz, hamîd olan Allaha iyman etmeleri idi

[085.009]        Ki bütün Semavât ve Arz mülkü onundur ve Allah, her şey'e şâhiddir

[085.010]        O kimseler ki mü'minîn ve mü'minâta fitne yapmışlar, sonra da tevbe etmemişlerdir muhakkak artık onlara Cehennem azâbı var ve onlara yangın azâbı vardır

[085.011]        O kimseler ki iyman etmişler ve salih ameller işlemişlerdir, muhakkak onlara altından ırmaklar akar Cennetler var, işte o büyük kurtuluş dur

[085.012]        Hakîkat rabbının tutuşu şediddir

[085.013]        Çünkü o hem mübdî hem muîddir

[085.014]        Onunla beraber gafurdur, çok sevgili (vedud) dur

[085.015]        Arşın sahibi, şanlı (mecîd) dir

[085.016]        Dilediğini yapar (fa'alün limâ yürîd) dir

[085.017]        geldi ya, sana kıssası o orduların (o cünudun)

[085.018]        Fir'avnin ve Semudün

[085.019]        Fakat o küfredenler hâlâ bir tekzibe

[085.020]        Halbuki Allah arkalarından kuşatmış

[085.021]        Fakat o şanlı bir Kur'andır

[085.022]        Bir Levhı mahfuzda