084-İNŞİKAK SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

[084.001]        Semâ inşikak ettiği

[084.002]        Ve rabbını dinleyip haklandığı vakıt

[084.003]        Ve Arz meddedildiği

[084.004]        ve içindekini atıp boşaldığı

[084.005]        Ve rabbını dinleyip haklandığı vakıt

[084.006]        Ey o insan! Sen cidden rabbına doğru çabalar da çabalar nihâyet ona mülâkî olursun

[084.007]        O vakıt kitabı sağ eline verilen

[084.008]        Kolay bir hisab ile muhasebe olunur

[084.009]        Ve mesrur olarak ehline gider

[084.010]        Ve amma kitabı «arkasında» verilen

[084.011]        helâk! Diye çağırır

[084.012]        Ve Saıyre yaslanır

[084.013]        Çünkü o ehlinde mesrur idi

[084.014]        Çünkü hiç inkılâb görmiyecek sanmıştı

[084.015]        Hayır, çünkü rabbı onu gözetiyordu

[084.016]        İmdi kasem ederim o şefaka

[084.017]        Ve geceye ve derlendiğine

[084.018]        Ve derlendiği zaman o Aya

[084.019]        Ki sizler binip binip gececeksiniz elbette tabakadan tabakaya

[084.020]        O halde onlara ne var ki iyman eylemezler?

[084.021]        Ve karşılarında Kur'an okunduğu vakıt secde etmezler?

[084.022]        Hattâ o küfr edenler tekzîb ederler

[084.023]        Halbu ki Allah içlerindekini biliyor

[084.024]        Onun için onlara elîm bir azâb müjdele

[084.025]        Ancak iyman edip Salih ameller yapanlar başka onlara tükenmez bir ecir var