083-MUTAFFİFİN SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

[083.001]        Veyl o mutaffifîne

[083.002]        Ki nâs üzerinden kendilerine ölçtükleri zaman tam basarlar

[083.003]        Onlara ölçtükleri veya tarttıkları vakıt ise eksiltirler

[083.004-5]    Zannetmez mi bunlarki büyük bir gün için ba's olunacaklar?

[083.006]        O günki nâs rabbül'âlemîn için kıyam edecekler

[083.007]        Hayır hayır: çünkü fâcirlerin yazısı siccîndedir

[083.008]        Bildinmi siccîn nedir?

[083.009]        Terkıym olunmuş bir kitab

[083.010]        Veyl o gün o yalan diyenlere

[083.011]        O dîn gününü tekzîb edenlere

[083.012]        Ki onu ancak her bir haddini aşgın, günaha düşgün, tekzîb eder

[083.013]        Karşısında âyetlerimiz okunurken evvelkilerin esatîri dedi

[083.014]        Hayır hayır: fakat onların kazancları kalblerinin üzerine pas bağlamıştır

[083.015]        Hayır hayır: muhakkakki onlar o gün rablarından hicabda kalacaklar

[083.016]        Sonra onlar muhakkak Cahîme yaslanacaklar

[083.017]        Sonra da denecek: işte bu, sizin o tekzîb edip durduğunuz

[083.018]        Hayır hayır: Çünkü ebrarın yazısı ılliyyîndedir

[083.019]        Bildinmi ılliyyîn nedir?

[083.020]        Terkıym olunmuş bir kitab

[083.021]        Ki ona mukarrebîn şâhid olurlar

[083.022]        Haberiniz olsunki ebrar muhakkak bir naîm içindedir

[083.023]        Erîkler üzerinde nezaret ederler

[083.024]        Yüzlerinde naîmîn revnakını tanırsın

[083.025]        Onlara öyle bir rahîktan sunulur ki mahtum

[083.026]        Hıtamı misk, işte ona imrensin artık imrenenler

[083.027]        Hem mizacı Tesnîmden

[083.028]        Bir çeşmeki mukarrebîn onunla içerler

[083.029]        Evet, o cürm işleyenler iyman edenlere gülüyorlardı

[083.030]        Ve onlara uğradıkları zaman birbirlerine göz kırpıyorlardı

[083.031]        Ve evlerine döndükleri zaman zevklanarak dönüyorlardı

[083.032]        Ve onları gördükleri vakıt ha, işte bunlar sapıklar diyorlardı

[083.033]        Halbuki üzerlerine gözcü gönderilmemişlerdi

[083.034]        İşte bugün de iyman edenler kâfirlere gülecekler

[083.035]        Erîkler üzerinde nazar edecekler

[083.036]        Nasıl kâfirler ettiklerinin cezasını buldularmı?