082-İNFİTAR SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

[082.001]        Semâ çatladığı vakıt

[082.002]        Ve Yıldızlar döküldüğü vakıt

[082.003]        Ve denizler akıtıldığı vakıt

[082.004]        Ve kabirler deşildiği vakıt

[082.005]        Bilir bir nefis: nedir takdîm ettiği ve te'hîr ettiği?

[082.006]        Ey insan! Ne mağrur etti seni o kerîm Rabbına?

[082.007]        Ki seni yarattı, düzenine koydu, tenasüb ve ı'tidal verdi

[082.008]        Dilediği her hangi bir surette terkîb etti

[082.009]        Hayır hayır, doğrusu siz dîni tekzîb ediyor, cezaya inanmıyorsunuz

[082.010]        Halbuki üzerinizde hâfızlar var

[082.011]        Kiram kâtibler var

[082.012]        Her ne yaparsanız biliyorlar

[082.013]        Şüphesiz ki iyiler naîm içindedir

[082.014]        Ve şübhesiz ki fâcirler Cahîm içindedirler

[082.015]        Din günü ona yaslanacaklardır

[082.016]        Ve ondan gâib olmıyacaklardır

[082.017]        Ve bildin mi nedir din günü?

[082.018]        Evet bildin mi nedir din günü?

[082.019]        O gün ki kimse kimse için bir şey'e mâlik olmaz, emir o gün yalnız Allahındır