081-TEKVİR SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

[081.001]        O Güneş dürüldüğü vakıt

[081.002]        Ve yıldızlar bulandığı vakıt

[081.003]        Ve dağlar yürütüldüğü vakıt

[081.004]        Ve kıyılmaz mallar bırakıldığı vakıt

[081.005]        Ve vuhuş toplandığı vakıt

[081.006]        Ve denizler ateşlendiği vakıt

[081.007]        nüfus çiftlendiği vakıt

[081.008-9]    Ve o diri gömülen hangi günahla öldürüldü? Sorulduğu vakıt

[081.010]        Ve defterler açıldığı vakıt

[081.011]        Ve sema' sıyrıldığı vakıt

[081.012]        Ve Cehennem kızıştırıldığı vakıt

[081.013]        Ve Cennet yaklaştırıldığı vakıt

[081.014]        Anlar bir nefis ne hazırlamıştır

[081.015]        Şimdi kasem ederim o sinenlere

[081.016]        O akıp akıp yuvasına girenlere

[081.017]        Ve yöneldiği dem o geceye

[081.018]        Ve nefeslendiği dem o sabahaki

[081.019]        muhakkak o (Kur'an)i kerîm bir Resulün getirdiği kelâmdır

[081.020]        Bir Resulki pek kuvvetli, metîn, Zül'arşın nezdinde mekîn

[081.021]        muta' orada, emîn

[081.022]        Yoksa sahibiniz mecnun değil

[081.023]        Vallahi gördü onu açık ufukta

[081.024]        Ve o ğayb üzerine kıskanılır değil

[081.025]        Ve o bir racîm Şeytanın sözü değil

[081.026]        Siz nereye gidiyorsunuz?

[081.027]        O hâlıs bir zikirdir âlemin için

[081.028]        İçinizden müstekîm olmak dileyenler için

[081.029]        Fakat o âlemlerin rabbı Allah dilemeyince siz dilemezsiniz