080-ABESE SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

[080.001]        Ekşidi ve döndü

[080.002]        Çünkü ona a'mâ geldi

[080.003]        Ne bilirsin o belki temizlenecek

[080.004]        Veya öğüt belliyecek de o öğüt kendine fâide verecek

[080.005]        Amma istiğnâ edene gelince

[080.006]        Sen onun sadâsına özeniyorsun

[080.007]        Onun temizlenmemesinden sana ne?

[080.008]        Ve amma sana can atarak gelen

[080.009]        Haşyet duyarak gelmişken

[080.010]        Sen ondan tegafül ediyorsun

[080.011]        Hayır hayır zinhar, çünkü o bir tezkiredir

[080.012]        İmdi onu dileyen tezekkür etsin

[080.013]        Tekrim edilir

[080.014]        Yüksek tutulur mutahher sahîfelerde

[080.015]        Kiramı berabere

[080.016]        Sefere ellerinde

[080.017]        O kahrolası insan ne nankör şey

[080.018]        O yaratan onu hangi şeyden yarattı?

[080.019]        Bir nutfeden, yarattı da onu biçimine koydu

[080.020]        Sonra ona yolunu kolaylattı

[080.021]        Sonra onu öldürdü de kabre gömdürdü

[080.022]        Sonra dilediği vakıt ona nüşur verecek

[080.023]        Hayır hayır, doğrusu o hiç onun emrini tam eda etmedi

[080.024]        Bir de insan taamına baksın

[080.025]        Biz o suyu bir döküş dökmekteyiz

[080.026]        Sonra o Arzı bir yarış yarmaktayız

[080.027]        Bu suretle onda daneler

[080.028]        Üzümler, yoncalar

[080.029]        Zeytinlikler hurmalıklar

[080.030]        Âfâka ser çekmiş dilber bağçeler

[080.031]        Meyveler, çayırlar neler yetiştirmekteyiz

[080.032]        Sizin ve davarlarınızın intifaı için

[080.033]        Amma geldiği vakıt o Sahha (o sayhasını dinletecek belâ)

[080.034]        O kaçacağı gün kişinin kardeşinden

[080.035]        Ve anasından babasından

[080.036]        Ve refîkasından ve oğullarından

[080.037]        Onlardan her kişinin bir şe'ni vardır o gün başından aşar

[080.038]        Yüzler vardır o gün ışılar

[080.039]        Güler sevinir

[080.040]        Yüzler de vardır o gün üzerinde tortoz

[080.041]        Sarar onu bir kara

[080.042]        İşte onlar o keferei fecere