077-MÜRSELAT SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

[077.001]        Kasem olsun o urf için gönderilenlere

[077.002]        Derken büküp devirenlere

[077.003]        Ve neşrederek yayanlara

[077.004]        Derken seçip ayıranlara

[077.005]        Sonra bir ögüt bırakanlara

[077.006]        Gerek özriçin olsun gerek inzar

[077.007]        Herhalde size va'dolunan muhakkak olacaktır

[077.008]        Hani o yıldızlar silindiği vakıt

[077.009]        Ve o Sema açıldığı vakıt

[077.010]        Ve o dağlar savurulduğu vakıt

[077.011]        Ve o ilçiler miykatlarına irdirildiği vakıt

[077.012]        Onlar hangi güne te'cil edildi?

[077.013]        Fasıl gününe

[077.014]        bildinmi nedir fasıl günü?

[077.015]        Vay haline o gün yalan diyenlerin

[077.016]        Helâk etmedikmi evvelkileri?

[077.017]        Sonra arkalarına takacağız geridekileri

[077.018]        Biz öyle yaparız mücrimleri

[077.019]        Vay haline o gün yalan diyenlerin

[077.020]        Yaratmadıkmı sizi bir hakîr sudan?

[077.021]        Kılıp da onu bir makarda temkin

[077.022]        Ma'lûm bir kadere değin

[077.023]        Demekki ölçmüşüz, demekki biz ne güzel kâdiriz

[077.024]        Vay haline o gün yalan diyenlerin

[077.025]        Ye kılmadıkmı Arzı bir tokat

[077.026]        Gerekse diriler için gerekse emvat

[077.027]        Ve oturdupda onda yumru yumru oturaklı dağlar, sunmadıkmı size bir su (tatlı) bir furat

[077.028]        Vay haline o gün yalan diyenlerin

[077.029]        Haydi boşanın o yalan dediğinize

[077.030]        Haydi boşanın bir üç çatallı gölgeye

[077.031]        Ne gölgelendirir ne alevden korur

[077.032]        çünkü o, öyle şirareler atacaktırki her biri bir saray gibi

[077.033]        Sanki sarı sarı hopalar gibi

[077.034]        Vay haline o gün yalan diyenlerin

[077.035]        Bugün nutukları tutulacağı gündür

[077.036]        İzin de verilmezki i'tizar ederler

[077.037]        Vay haline o gün yalan diyenlerin

[077.038]        Bu işte o fasıl günü topladık sizi ve evvelkileri

[077.039]        Varsa bir fenniniz atlatın beni

[077.040]        Vay haline o gün yalan diyenlerin

[077.041]        Şübhesiz ki (korunan) müttakîler gölgelerde kaynaklar

[077.042]        Ve canlarının istediğinden meyveler içindedirler

[077.043]        Yeyin, için âfiyet olsun işlediğiniz amellere mukabil

[077.044]        İşte biz muhsinleri böyle karşılarız

[077.045]        Vay halina o gün yalan diyenlerin

[077.046]        Yeyin, zevk edin biraz, çünkü mücrimlersiniz

[077.047]        Vay haline o gün yalan diyenlerin

[077.048]        Yerler, içerler de rükû' edin denildiği zaman onlara, rükû' etmezler

[077.049]        Vay haline o gün yalan diyenlerin

[077.050]        Artık bundan sonra hangi söze inanacaklar?