075-KIYAMET SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

[075.001]        Yo... Kasem ederim o kalkım gününe (yevmi kıyameye)

[075.002]        Yine yo... Kasem ederim o pişman cana (nefsi levvameye)

[075.003]        İnsan sanırmı ki derleyemeyiz kemiklerini?

[075.004]        Evet derleriz kadir olarak tesviyeye bile parmaklarını

[075.005]        Fakat insan ister önünde fücur etmesini

[075.006]        Sorar: ne zaman diye o Kıyamet günü

[075.007]        Ne vakıt ki o göz şimşek çakar

[075.008]        Ve Ay tutulur

[075.009]        Ve Güneş ve Ay toplanır

[075.010]        Der o insan o gün: nereye kaçmalı? (eynel'mefer)

[075.011]        Hayır hayır, yok bir siper

[075.012]        Rabbınadır ancak o gün karar

[075.013]        Ayıtılır insan o gün, yaptıklarile mukaddem, müahhar

[075.014]        Doğrusu insan kendine karşı bir basîrettir

[075.015]        Dökse de ortaya ma'ziretlerini

[075.016]        Depretme ona dilini iyvedinden onu

[075.017]        Çünkü bize aiddir onun cem'i ve Kur'anı

[075.018]        Biz okudukmu o vakıt ta'kıyb et o Kur'anı

[075.019]        Sonra bize aiddir yine onun beyanı

[075.020]        Hayır hayır siz pişîni seviyorsunuz

[075.021]        Ve Âhıreti bırakıyorsunuz

[075.022]        Nice yüzler o gün ışılar parlar

[075.023]        Rabbına nâzır

[075.024]        Nice yüzler de o gün ekşir pusarır

[075.025]        Anlar ki kendilerine bel kıran yapılır

[075.026]        Hayır hayır ne zaman ki o can köprücüklere dayanır

[075.027]        Ve denilir: kim var bir okuyacak?

[075.028]        Ve sezer o dem temamelfirak

[075.029]        Ve dolaşır el ayak: bacağa bacak

[075.030]        Rabbınadır o gün yalnız mesak

[075.031]        Fakat o ne sadaka verdi ne namaz kıldı

[075.032]        Ve lâkin yalan dedi ve döndü

[075.033]        Sonra da gerneşe gerneşe ehline gitti

[075.034]        Gerektir sana o belâ gerek

[075.035]        Evet, gerektir sana o belâ gerek

[075.036]        Sanır mı insan muhmel bırakıla

[075.037]        Değilmiydi bir nutfe dökülen menîden?

[075.038]        Sonra bir aleka, oldu derken biçimine koydu, derken tesviye etti de

[075.039]        Yapdı ondan da iki eşi: erkek ve dişi

[075.040]        O, ölüleri diriltmeye kadir değil mi?