074-MÜDDESİR SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

[074.001]        Ey bürünen (Müddessir)!

[074.002]        Kalk artık inzar et

[074.003]        Ve rabbını artık büyükle

[074.004]        Ve elbiseni artık temizle

[074.005]        Ve o pislikleri artık def' eyle

[074.006]        Hem çoksunarak menn etme

[074.007]        Ve rabın için sabr eyle

[074.008]        Çünkü o boru öttürüldü mü bir

[074.009]        O işte o gün pek zorlu gündür

[074.010]        Kâfirlere hiç kolay değildir

[074.011]        Bırak bana o herifi ki yarattım da tem tek

[074.012]        Hem uzun boylu mal verdim

[074.013]        Hem goz önünde uğullar

[074.014]        Hem kendisine bir döşeyip döşedim

[074.015]        Sonra da tama' eder ki daha artırayım

[074.016]        Hayır, çünkü o bizim âyetlerimize bir anud kesildi

[074.017]        Ben onu dimdik sarpa sardıracağım

[074.018]        Çünkü o bir düşündü, ölçtü biçti

[074.019]        Kahrolası nasıl bitçi

[074.020]        Sonra kahr olası nasıl biçti

[074.021]        Sonra baktı

[074.022]        Sonra kaşını çattı ve ekşiyerek surat astı

[074.023]        Sonra ardına döndü ve büyüklük tasladı da

[074.024]        Bu, dedi «başka değil, bir sihri müser

[074.025]        Başka değil kavli beşer»

[074.026]        Yaslıyacağım onu Sekare

[074.027]        Bilirmisin hem ne sekar

[074.028]        Ne bakıyye kor ne bırakır

[074.029]        Beşere susamış bir susuz

[074.030]        Üzerinde on dokuz

[074.031]        Hem biz o ateşin muhafızlarını hep Melâike yaptık, sayılarını da ancak küfr edenler için bir fitne kıldık ki kitab verilmiş olanlar yakîn edinsin ve iyman edenlere iyman artırsın, kitab verilenler ve mü'minler şübhelenmesin, kalblerinde bir maraz bulunanlarla kâfirler de desin: Allah bununla meselâ ne murad etmiş? İşte böyle Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini de yola getirir ve rabbının ordularını ancak kendisi bilir ve o ancak bir öğüttür düşünmek için beşer

[074.032]        Hayır hayır o Kamere

[074.033]        Ve döndüğü dem o geceye

[074.034]        Ve açtığı sıra o sabaha Kesem olsun ki

[074.035]        her halde büyüklerin biridir o Sekar

[074.036]        Kocundurmak içi beşeri

[074.037]        İçinizden ileri gitmek veya geri kalmak istiyen kimseleri

[074.038]        Her nefis kazancına bağlıdır

[074.039]        Ancak ashabı yemîn

[074.040]        Cennetlerdedir, soruşdururlar

[074.041]        Mücrimlerden

[074.042]        Nedir, diye: sizi sekare sokan?

[074.043]        Derler: biz namaz kılanlardan değildik

[074.044]        Ve fukaraya yemek yedirmezdik

[074.045]        Batakçılarla dalar giderdik

[074.046]        Ve ceza gününe yalan derdik

[074.047]        Tâ gelinciye kadar bize o yakîn

[074.048]        Fakat fâide vermez o vakıt şefaati şefaatçilerin

[074.049]        Ya şimdi ne ma'ziretleri var o öğüdden yüz çevirirlerken

[074.050]        Sanki ürkmüş yaban eşekleri

[074.051]        Arslandan kaçmaktalar

[074.052]        Yok onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler dağıtılmasını istiyor

[074.053]        Hayır, doğrusu Âhıretten korkmıyorlar

[074.054]        hayır hayır o muhakkak bir tezkire

[074.055]        Dileyen onu tezekkür ede

[074.056]        Maamafih Allah dilemeyince düşünmezler, koruyacak da odur, mağfiret edecek de