073-MÜZEMMİL SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

[073.001]        Ey o örtünen (Müzzemmil)!

[073.002]        Kalk gice, meğer biraz

[073.003]        Yarısı, yâhud eksilt ondan biraz

[073.004]        Yâhud artır ve Kur'an oku, tertil ile yavaş yavaş güzel güzel

[073.005]        Çünkü biz senin üzerine ağır bir söz ilka edeceğiz

[073.006]        Çünkü gece neş'esi hem daha dokunaklı hem deyişce daha sağlamdır

[073.007]        Çünkü sana gündüzün uzun bir yüzüş vardır

[073.008]        Hem rabbının ismini an ve masivâdan kesilerek ona çekil

[073.009]        O meşrik u mağribin rabbı, başka tanrı yok ancak o, o halde yalnız onu tut vekîl

[073.010]        Ve ağyarın diyeceklerine sabret ve onları bir hecri cemîl ile terket ayrıl

[073.011]        Ve bırak da bana o tekzîb edici zevk-u refah sahiblerini, mühlet ver onlara biraz

[073.012]        Çünkü bizim yanımızda bukağılar var, ve bir cehîm var

[073.013]        Ve buğaza duran bir ta'am ve bir azâbi elîm var

[073.014]        O gün ki yer ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiş bir kum yığınına dönecektir

[073.015]        Haberiniz olsun biz size bir Resul gönderdik, üzerinizde şâhid, netekim gönderdiğimiz gibi Fir'avne bir Resul

[073.016]        Ki Fir'avn o Resule ısyan etti de biz onu vehîm bir tutuşla tuttuk alıverdik

[073.017]        O halde siz nasıl korunursunuz küfredersiniz? O gün ki çocukları ak saçlı kocalara çevirir

[073.018]        Sema onunla çatlamıştır ve onun va'di fi'le çıkarılmıştır

[073.019]        İşte bu bir tezkiredir, artık dileyen rabbına bir yol tutar

[073.020]        Filhakıka rabbın biliyor ki sen muhakkak gece üçte ikisine yakın ve yarısı ve üçte biri kalkıyorsun beraberindekilerden de bir tâife, halbuki geceyi gündüzü Allah takdir eder, bildi ki siz onu bundan öte başaramazsınız, onun için size lutf ile ircaı nazar buyurdu, bundan böyle Kur'andan ne kolay gelirse okuyun, bildi ki içinizden hastalar olacak, diğer bir takımları Allahın fazlından bir kâr aramak üzere Yer yüzünde yol tepecekler, diğer bir takımları da Allah yolunda çarpışacaklar, o halde ondan ne kolay gelirse okuyun ve namazı kılın ve zekâtı verin ve Allaha karzı hasen takdim edin, kendilerinizin hisabına hayr olarak her nede takdim ederseniz onu Allah yanında daha hayırlı ve ecirce daha büyük bulacaksınız, hem de Allaha istiğfar edin, şübhesiz ki Allah gafurdur rahîmdir