072-CİN SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

[072.001]        Deki vahy olundu bana hakıkat bir takım cinnin dinleyip de şöyle dedikleri: inan olsun biz acâib bir Kur'an dinledik

[072.002]        Rüşde irdiriyor, biz de ona iyman eyledik, rabbımıza hiç kimseyi şerik koşmıyacağız

[072.003]        Ve doğrusu o rabbımızın şanı çok yüksek, ne bir arkadaş edinmiş ne de bir veled

[072.004]        Ve doğrusu bizim sefiyh, Allaha karşı saçma söylüyormuş

[072.005]        Ve doğrusu biz, İns ü Cinn Allaha karşı asla yalan söylemez sanmışız

[072.006]        Ve doğrusu İnsten ba'zî rical Cinden ba'zî ricale sığınıyorlardı da onların istiylâlarını artırıyorlardı

[072.007]        Ve doğrusu onlar sizin zann ettiğiniz gibi zann etmişlerdi ki: Allah ebedâ hiç bir kimseyi ba's etmiyecek

[072.008]        Ve doğrusu biz o Semayı yokladık da onu öyle bulduk ki şiddetli muhafızlar ve şihablarla doldurulmuş

[072.009]        Ve doğrusu biz ondan dinlemek için ba'zî mevkı'lere otururduk, fakat şimdi her kim dinliyecek olursa onun için gözeten bir şihab buluyor

[072.010]        Ve doğrusu biz bilmeyiz o Arzdaki kimselere bir şer mi irade edilmiştir, yoksa rabları onlara bir hayır mı murad etmiştir

[072.011]        Ve doğrusu bizler: bizlerden salih olanlar da var, olmıyanlar da var dilim dilim tarikatler olmuşuz

[072.012]        Ve doğrusu biz anladık ki Allahı Arzda acze düşürmemize ihtimal yok, kaçmakla da onu asla âciz bırakamayız

[072.013]        Ve doğrusu biz o hidayet rehberini dinlediğimizde ona iyman ettik, her kim o rabbına iyman ederse artık ne hakkı yenmek ne de istiylâ olunmak korkusu kalmaz

[072.014]        Ve doğrusu bizler: bizlerden müslimler de var, haksızlar da var, müslim olanlar, işte onlar rüşd-ü savabı arıyanlardır

[072.015]        Amma haksızlar Cehenneme odun olmuşlardır

[072.016]        Ve hakıkat o tarikat üzere istikametle gitselerdi elbette kendilerini bol bir su ile suvarırdık

[072.017]        Ki onları onun içinde imtihan edelim, her kim de rabbının zikrinden yüz çevirirse o onu gittikçe yükselen bir azâba sokar

[072.018]        Ve hakıkat mescidler hep Allah içindir, o halde Allahın yanında başka birine duâ etmeyin

[072.019]        Ve filhakıka o Allahın kulu kalkmış ona duâ ederken üzerine keçeleneyazdılar

[072.020]        De ki ben ancak rabbıma duâ ederim ve ona hiç bir şerik koşmam

[072.021]        De ki haberiniz olsun ben size kendiliğimden ne bir zarar, ne de bir irşad yapamam

[072.022]        De ki Allahdan beni kimse kurtaramaz ve ben ondan başka bir sığınacak bulamam

[072.023]        Ancak Allahdan ve risalâtından bir tebliğ yapabilirim, her kim de Allaha ve Resulüne ısyan ederse muhakakki ona Cehennem ateşi var, içinde ebedâ kalmak üzere onlar

[072.024]        Nihayet o va'dolundukları şey'i gördükleri vakıt artık bileceklerdirki yardımcısı en zaıyf ve sayıca en aza olan kimmiş?

[072.025]        De ki: dirayet ile bilmem: yakınmı o size va'dolunan? Yoksa Rabbım onun için bir uzun gayemi yapar?

[072.026]        O bütün gaybi bilir, fakat gaybına kimseyi ap açık agâh etmez

[072.027]        İhtiyar buyurduğu bir Resulden başka, çünkü onun önünden ve ardından râsıdler dizer

[072.028]        Bilsin diyeki onlar rablarının risaletlerini hakkıyle iriştirmişlerdir ve o onların nezdindekini ihata etmiş ve her şey'i sayısiyle ihsa buyurmuştur