071-NUH SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

[071.001]        Haberiniz olsun ki biz Nuhu kavmına gönderdik, kavmını inzar et diye, gelmezden evvel onlara bir azâbı elîm

[071.002]        Dedi ki: ey kavmım! Haberiniz olsun ben size açık bir nezîrim

[071.003]        Şöyle ki Allaha kulluk edin ve ona korunun ve bana itaat eyleyin

[071.004]        Günahlarınızdan size mağfiret buyursun ve sizi müsemma bir ecele kadar te'hîr eylesin, muhakkak ki Allahın takdir eylediği ecel gelince te'hîr olunmaz eğer bilseidiniz!

[071.005]        Dedi ki ya rab! Ben kavmımı gece gündüz da'vet ettim

[071.006]        Fakat benim çağırmam onlara firardan başka bir şey artırmadı

[071.007]        Ve ben onları mağfiret buyurman için her da'vet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve esvablarına büründüler ve ısrar ettiler ve kibirlendikçe kibirlendiler

[071.008]        Sonra ben onları yüksek sesle çağırdım

[071.009]        Sonra hem i'lâm ederek söyledim onlara hem gizli gizli söyledim

[071.010]        Gelin dedim: rabbınızın mağfiretini isteyin, çünkü, o, mağfireti çok bir gaffardır

[071.011]        Bol hayır ile üzerinize semayı salsın

[071.012]        Ve size mallar ve oğullarla imdad eylesin, ve sizin için Cennetler yapsın, sizin için ırmaklar yapsın

[071.013]        Neye siz ummazsınız Allah için bir vakar

[071.014]        Yaratmış iken o sizi tavır tavır bu tavra kadar

[071.015]        Görmediniz mi nasıl yaratmış Allah yedi Semayı uygun tabaka tabaka?

[071.016]        Kameri kılmış içlerinde bir nur, güneşi de kılmış bir lâmba

[071.017]        Ve Allah yetiştirdi sizi Arzdan nebat tarziyle

[071.018]        Sonra sizi onda geri çevirecek ve çıkaracak sizi bir çıkarış daha

[071.019]        Ve Allah sizin için Arzı bir sergi yapmıştır

[071.020]        Gidesiniz diye ondan geniş geniş yollarda

[071.021]        Nuh dediki: yarab! Ma'lûmun onlar bana ısyan ettiler ve malı ve veledi kendisine hasardan başka bir şey arttırmıyan kimsenin ardınca gittiler

[071.022]        Ve büyük büyük mekre giriştiler

[071.023]        Ve sakın ilâhlarınızı bırakmayın ve sakın bırakmayın ne Veddi, ne Suvâı, ne de Yeğûsü ve Ye'ûku ve Nesri dediler

[071.024]        Ve çoğunu şaşırttılar, sen de zalimleri artırma ancak şaşkınlıkca artır

[071.025]        Bir çok hatîatlarından dolayı suya boğuldularda ateşe atıldılar ve kendilerine Allahın dûnünden yardımcılar bulamadılar

[071.026]        Nuh demiştiki: yarab, bırakma yeryüzünde kâfirlerden bir deyyar

[071.027]        Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarıyorlar, ve nankör facirden başka da doğurmuyorlar

[071.028]        Yarab! Mağfiret buyur bana, ve babama anama, mü'min olarak evime girene ve bütün mü'minîn, ve mü'minâta, zalimleri ise artırma ancak helâkça artır