070-MEARİC SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

[070.001]        İstedi bir sâil bir azâbı ki olacak

[070.002]        Kâfirler için yok onu defi' edecek

[070.003]        O, mi'racların sahibi Allahdan

[070.004]        Ki ona Melâike ve Ruh uruc eder, bir günde ki mikdarı elli bin sene tutar

[070.005]        O halde sabret biraz bir sabri cemîl ile

[070.006]        Çünkü onlar onu uzak görürler

[070.007]        Biz se onu yakın görürüz

[070.008]        O gün ki olur sema' erimiş bir maden gibi

[070.009]        Dağlar da atılmış elvan yun gibi

[070.010]        Ve bir hısım bir hısıma halini sormaz

[070.011]        O günün azâbından oğullarını

[070.012]        Ve refikasını ve biraderini

[070.013]        Ve kendini barındıran fasîlesini

[070.014]        Ve Arzda bulunanların hepsini de sonra kendini kurtarsa

[070.015]        Hayır, çünkü o salgın bir lezâ, etrafı soyan nari ceza'

[070.016]        Çağırır arkasını dönüp tersine gideni

[070.017]        Ve toplayıp toplayıp kasaya yığanı

[070.018]        Hâkikat o insan helu' yaradılmıştır

[070.019]        Şer dokundumu mızıkcı

[070.020]        Hayır dokundumu kıskanç

[070.021]        Müstesna ancak o musallîler

[070.022]        Onlar ki namazlarına müdavimdirler

[070.023]        Ve onlarki mallarında vardır bir hakkı ma'lûm

[070.024]        Hem sâil için hem mahrum

[070.025]        Ve onlarki dîn gününü (ceza' gününü) tasdîk ederler

[070.026]        Ve onlarki Rablarının azâbından korkarlar

[070.027]        Çünkü rablarının azâbından emîn olunmaz

[070.028]        Ve onlarki apışlarını korurlar

[070.029]        Ancak zevcelerine veya milki yemînlerine başka, Çünkü bunda levm olunmazlar

[070.030]        Fakat ondan ötesini arayanlar, işte onlar haddi aşan hâşarılardır

[070.031]        Ve onlarki emanetlerine ve ah'dlerine riayet ederler

[070.032]        Ve onlarki şâhidliklerinde dürüstûrler

[070.033]        Ve onlarki namazları üzerine

[070.034]        muhafızlık ederler

[070.035]        İşte onlar Cennetlerde ikrâm olunanlardır

[070.036]        Şimdi nevar o küfredenlere ki sana doğru boyunlarını uzatarak koşuyorlar

[070.037]        Sağdan ve soldan fırka fırka

[070.038]        Onlardan her kişi na'îm Cennetine sokulacağını ümidmi ediyor?

[070.039]        Yağma yok, biz onları o bildikleri nesneden yarattık

[070.040]        Artık o maşrıklerin, mağriblerin Rabbı için yemîne ne hacet, şübhesizki biz elbette kadiriz

[070.041]        Onları kendilerinden hayırlısına tedbil edebiliriz ve bizim önümüze geçilmez

[070.042]        O halde bırak onları dalsınlar ve oynıya dursunlar tâ o va'd olundukları güne çatacakları deme kadar

[070.043]        O günkü kabirlerden hızlı hızlı çıkacaklar, sanki çantalariyle dikmelere (putlara) gidiyorlarmış gibi fırlıyacaklar

[070.044]        Gözleri düşgün, kendilerini bir zillet saracakda saracak, o işte onların va'dolunup durdukları gün