055-RAHMAN SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

[055.001]        Rahmân

[055.002]        Öğretti Kur'anı

[055.003]        Yarattı insanı

[055.004]        Belletti ona o güzel beyânı

[055.005]        Güneş ve Ay hisablı

[055.006]        Çemen, ağaç secdedan

[055.007]        Bak şu güzel semaya verdi ona irtifa' vazeyledip mizânı

[055.008]        Ki taşmayın mizanda

[055.009]        Ve doğru tutun adaletle tartıyı da aksatmayın mizanı

[055.010]        Arza da bir tavazu' verdi berayı enam

[055.011]        Onda bir meyva, ve ekmamiyle duran nahli benam

[055.012]        Ve o çimli dâneler ve o hoşbu' reyhan

[055.013]        Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.014]        Fağfur gibi bir salsâlden insanı yarattı

[055.015]        Bir maric ateşten de o cannı yarattı

[055.016]        Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.017]        Hem iki Meşrikın rabbi hem iki Mağribin rabbi

[055.018]        Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.019]        Salmış iki deryayı demâdem çatışırlar

[055.020]        Beyinlerinde bir berzah bagyeylemezler bir ân

[055.021]        Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.022]        Çıkar onlardan inci ile mercan

[055.023]        Şimdi rabinizin hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.024]        Hem onun denizde akıp giden o münşeâti alemnişan

[055.025]        Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.026]        Üzerindeki her kes fanî

[055.027]        Bakı o Rabbının yüzü o zülcelâli vel'ikram

[055.028]        Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.029]        Ondan dilenir göklerde hem yerde olan «kulle yevmin huve fi şe'n»

[055.030]        Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.031]        Yarın size kalacağınız ey sekalân!

[055.032]        Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.033]        Ey cinn-ü insin ma'şeri! Gücünüz yeterse geçin gidin aktarı Arz-u Semadan, geçemezsiniz olmazsa ferman

[055.034]        Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.035]        Salınır üstünüze ateşten bir yalın, bir zehir duman, kurtulamazsınız deseniz de el'aman

[055.036]        Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.037]        Gök bir yarılıp oluverdi mi bir gül, yağ gibi eriyen, kızaran yanan

[055.038]        Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.039]        O gün sorulmaz cürmünden artık ne bir insan ne de bir cânn

[055.040]        Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.041]        Tanınır da mücrimler simalarından tutulur perçemlerile ayaklarından

[055.042]        Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.043]        İşte bu, mücrimlerin yalan dedikleri Cehennem

[055.044]        Olacaklar bununla bir kızgın hamîmin arasında pûyan

[055.045]        Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.046]        Rabbının makamından korkan kimseye iki Cennet raygân

[055.047]        Şimdi rabbinizin hangi eltâfına dersiniz yalan?

[055.048]        Var her birinde envaı bostan, envaı eğsan

[055.049]        Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.050]        Onlarda iki kaynak olur revan

[055.051]        Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.052]        Onlarda her meyvadan çifte çifte hân

[055.053]        Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?

[055.054]        Dayanmışlar öyle mefruşata kim astarları istebraktan

[055.055]        Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?

[055.056]        Her iki Cennetin derimi de yakından

[055.057]        Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.058]        O Cennetlerde öyle kasıratüttarf dilberler, ki dokunmamıştır onlara onlardan evvel İns-ü Cânn

[055.059]        Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?

[055.060]        Sanırsın onları yâkut-ü mercan

[055.061]        Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?

[055.062]        İhsânın cezâsı elbette ihsân

[055.063]        Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?

[055.064]        Ötelerinden de diğer Cennetan

[055.065]        Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.066]        Yağız yeşil ne dilsıtan

[055.067]        Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.068]        Bunlar da püsküren çifte şadravan

[055.069]        Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?

[055.070]        Bunlarda bir meyve, bir başka hurma, bir başka rumman

[055.071]        Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.072]        İçlerinde dilber, hayırlı hûbân

[055.073]        Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan?

[055.074]        Cibinliklerde mestur, mahsus hûriyan

[055.075]        Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan?

[055.076]        Dokunmamıştır onlara onlardan evvel İns-ü Cann

[055.077]        Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan? Kurulmuşlar yeşil refref ve güzel abkarîler üzere şadan

[055.078]        Şimdi rabbınızdan hangi eltâfına dersiniz yalan? Yüce çok yüce rabbının adı onun o celâl, onun o ikram