054-KAMER SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

[054.001]        Yaklaştı Saat, yarıldı Kamer

[054.002]        Hâlâ bir âyet görseler yüz çevirip derler: müstemir bir sihir

[054.003]        Yalan dediler, hevâlarına uydular, halbuki her emir müstekır

[054.004]        Celâlim hakkı için onlara kıssalardan öyleleri de geldi ki onlarda zecredecek haberler var

[054.005]        Bir hikmeti baliga, fakat inzarlar faide vermiyor

[054.006]        Sen de onlardan yüz çevir, o gün ki çağırıcı görülmedik müdhiş bir şey'e çağırır

[054.007]        Gözleri düşgün düşgün kabirlerden çıkarlar, sanki çıvgın çekirgeler

[054.008]        Gibi çağırana koşarak, der ki kâfirler: bu pek zorlu bir gündür

[054.009]        Onlardan evvel Nuh kavmı tekzib etti yalancı dediler o kulumuza, mec'nun dediler, çok incittiler

[054.010]        O da nihayet rabbına duâ etti, ben dedi, mağlûbum, hemen nusratını ver

[054.011]        Bunun üzerine Göğün kapılarını açtık dökülen bir su ile şakır şakır

[054.012]        Yeri de fışkırtık kaynaklar halinde, derken su birleşti bir emr üzerine ki olmuştu öyle mukadder

[054.013]        Onu ise taşıdık elvahlı ve kenetli bir hamule üzerinde ki akar

[054.014]        Nezaretimizle giderdi o nankörlük edilen zata bir mükâfat olarak

[054.015]        Celâlim hakkı için bıraktık ta onu bir âyet olarak, fakat düşünen mi var?

[054.016]        Ki nasıl azâbım ve inzarlarım?

[054.017]        Şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var?

[054.018]        Tekzib etti de Âd nasıl oldu azâbım ve inzarlarım?

[054.019]        çünkü salıverdik üzerlerine müstemirr, nühusetli bir günde bir soğuk rüzgâr ki sarsar

[054.020]        İnsanları kökünden devrilen hurma kütükleri gibi yolar

[054.021]        Bak nasılmış azâbım ve inzarlarım?

[054.022]        Şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var?

[054.023]        Semûd o inzarları tekzib ettiler

[054.024]        Şöyle dediler: içimizden bir beşere mi tabi' olacağız? Şübhesiz biz o vakıt şaşkınlık içinde kalır ateşlere yanarız

[054.025]        O zikir aramızdan ona mı bırakıyorlar? Belki o bir şimarık yalancıdır

[054.026]        İleride bilecekler o şimarık yalancı kimdir?

[054.027]        İşte biz onlara bir fitne olmak üzere o Nâkayı (o dişi deveyi) salıyoruz. Onun için gözet onları ve sabırlı ol

[054.028]        Hem haber ver onlara ki su aralarında nevbetle taksim ve her su alış huzur iledir

[054.029]        Bunun üzerine sahiblerine bağırdılar o da silâha sarıldı da ayaklarını çırptı

[054.030]        Fakat bak nasıl oldu azâbım ve inzarlarım

[054.031]        Çünkü biz üzerlerine tek bir sayha salıverdik, ağılcı çırpısı gibi kırılıp döküle kaldılar

[054.032]        şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var?

[054.033]        Lûtun kavmı o inzarlara yalan dediler

[054.034]        Biz gönderdik üzerlerine taşlar yağdıran, yalnız Lûtun ailesini necata çıkardık bir sehar

[054.035]        Tarafımızdan bir ni'met olarak, işte şükredeni böyle karşılarız

[054.036]        Celâlim hakkı için satvetimizin şiddetini kendilerine ıhtar da etmiş idi, fakat o ıhtarları cidal ile karşıladılar

[054.037]        Ve onun müsafirlerinden kâm almağa kalkıştılar, biz de gözlerini siliverdik de tadın bakalım dedik azâbımı ve inzarlarımı?

[054.038]        Ve Celâlim hakkı için bastırıverdi kendilerini bir sabah bir azâbı müstekır

[054.039]        Tadın bakalım azâbımı ve inzarlarımı

[054.040]        Şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var?

[054.041]        Şanım hakkiçin ali Fir'avne de geldi inzar edici Peygamberler

[054.042]        Âyetlerimizin hepsini tekzib ettiler biz de onları öyle bir tutuşla alıverdik ki muktedir bir azîze öyle yaraşır

[054.043]        Sizin kâfirleriniz onlardan hayırlımı? Yoksa sizin için kitablarda bir berâetmi var?

[054.044]        Yoksa biz yardımlaşır bir cem'iyyetiz mi diyorlar?

[054.045]        Her halde o cem'iyyet bozulacak ve arkalarını dönüp gidecekler

[054.046]        Daha doğrusu onların asıl mev'ıdi saattir ve o saat daha acı ve daha belâ ve bedterdir

[054.047]        Muhakkak ki mücrimler şaşkınlık ve çılgınlıklar içindedirler

[054.048]        O gün ki yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler tadın ne imiş diye messi Sakar

[054.049]        Haberiniz olsun ki biz her şey'i bir kaderle yaratmışızdır

[054.050]        Emrimiz de başka değil birdir, bir lemhi basar gibidir

[054.051]        Celâlim hakkiyçin emsalinizi hep helâk da ettik fakat hani düşünen?

[054.052]        Bununla beraber işledikleri her şey defterlerdedir

[054.053]        Ve küçük büyük hepsi satra geçmiştir

[054.054]        Şübhesiz müttekıler Cennetlerde nur içinde

[054.055]        Sadakat meclisinde, kudretine nihayet olmıyan bir şehinşahın huzurı kibriyasında