053-NECM SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

[053.001]        O necme kasem ederim indiği dem ki

[053.002]        Şaşırmadı sahibiniz azıtmadı da

[053.003]        Ve hevadan söylemiyor

[053.004]        O sade bir vahiydir ancak vahyolunur

[053.005]        Ta'lim etti ona kuvveleri şiddetli

[053.006]        Bir kuvvet sahibi, hemen duruklandı

[053.007]        Ve o en yüksek ufukta idi

[053.008]        Sonra yaklaştı da tedellî etti

[053.009]        «kabe kavseyni ev edna» oldu da

[053.010]        Verdi kuluna verdiği vahyi

[053.011]        Gözün gördüğünü kalb tekzib etmedi

[053.012]        Şimdi siz ona o görüşüne karşı mücadele mi ediyorsunuz?

[053.013]        Kasem olsun ki o onu bir deha da inişinde gördü

[053.014]        Sidrei müntehanın yanında

[053.015]        Ki Cennetül'me'vâ onun yanında

[053.016]        O dem ki o Sidreyi bürüyen bürüyordu

[053.017]        Göz, ne şaştı ne aştı

[053.018]        Vallahi gördü rabbının âyâtından en büyüğünü gördü

[053.019]        Siz de gördünüz değilmi Lât-ü Uzzayı?

[053.020]        Üçüncü olarak da menatı uhrayı?

[053.021]        Size erkek ona dişi öyle mi?

[053.022]        Bu öyle ise çok hayflı bir taksim

[053.023]        Onlar hiç bir şey değil sırf sizin ve babalarınızın taktığınız kuru isimler, Allah onlara öyle bir saltanat indirmedi, yalnız zanna ve nefislerin sevdasına tabi' oluyorlar, halbuki rablarından kendilerine doğru yolu gösteren, geldi

[053.024]        Yoksa varmı insana her kurduğu hulya

[053.025]        Fakat Allahındır Âhıret ve olâ

[053.026]        Göklerde nice Melâike vardır da Allah dileyip razıy olduğuna izin vermezden evvel şefaatleri hiç bir şey'e yaramaz

[053.027]        Evet Âhırete iymanı olmıyanlar Melâikeye dişi adı takıp duruyorlar

[053.028]        Maamafih ona dair bir bilgileri olduğundan değil sırf zanne tabi' oluyorlar, halbuki zann haktan hiç bir şey'i muğnî olmaz

[053.029]        O halde bakma sen o bizim zikrimizden yüz çevirip te Dünya hayattan ötesini istemiyen kimselere

[053.030]        İşte odur onların ılimden irebildikleri gaye, şübhesiz ki rabbın, odur en bilen yolundan sapanı, hem de odur en bilen hidayeti tutanı

[053.031]        Hem bütün Göklerdeki ve Yerdeki hep Allahındır akıbet kötülük yapanları yaptıklarıyle cezalandıracak, güzellik edenleri de daha güzeliyle mükâfatlandıracak

[053.032]        Onlar ki günahın büyüklerinden: vebalden, fuhşiyyattan kaçınırlar, ancak ufak tefek kusur başka, şübhesiz ki rabbın geniş mağfiretlidir, hem sizin her hallerinize a'lemdir, sizi Arzdan inşa ettiği sıra ve sizler analarınızın karınlarında cenînler iken, şimdi nefislerinizi tezkiyeye kalkışmayın odur en bilen müttakı olanı

[053.033]        Şimdi gördün a? o çevrileni

[053.034]        Ve biraz verip de dayatıvereni

[053.035]        Gayb ılmi yanında da artık görüyor mu?

[053.036]        Yoksa haber mi verilmedi Musânın suhufundaki

[053.037]        Ve çok vefakâr olan İbrahiminkindeki

[053.038]        Ki doğrusu bir vizir çeken başkasının vizrini çekecek değil

[053.039]        Doğrusu insanın sa'yinden başkası kendinin değil

[053.040]        Ve elbette sa'yi yarın görülecek

[053.041]        Sonra ona en değerli mükâfat verilecek

[053.042]        Ve elbette nihayet rabbına gidilecek

[053.043]        Hakıkat odur güldüren ağlatan

[053.044]        Hakıkat odur öldüren, dirilten

[053.045]        Hakıkat odur erkeği dişiyi iki eş yaratan

[053.046]        Bir nutfeden ekildiği zaman

[053.047]        Şübhesiz ona aiddir neş'eti uhrâ da

[053.048]        Hakıkat zengin eden, sermaye veren o

[053.049]        Ve hakıkat Şi'ranın rabbı o

[053.050]        Ve fil'vakı' o helâk etti evvelki Âdı

[053.051]        Ve Semûdu da hiç bırakmadı

[053.052]        Daha evvel de Nuhun kavmını, çünkü bunlar pek zâlim, pek azgındılar

[053.053]        Mü'tefikeyi de Haviyeye attı

[053.054]        Sardırttı da onlara o sardırdığını

[053.055]        Şimdi rabbının hangi eltafına şekkedersin?

[053.056]        Bu işte o evvelki inzarlardan bir inzar

[053.057]        Yaklaştı yaklaşıcı

[053.058]        Yoktur ona Allahdan başka açıcı

[053.059]        Şimdi siz bu kelâma mı teaccüb ediyorsunuz

[053.060]        ve gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?

[053.061]        Siz mi kafa tutuyorsunuz hey gafiller?

[053.062]        Haydi secdeye kapanın ve kulluk edin