050-KAF SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

[050.001]        Kaf ve Kur'ani mecîd hakkı için

[050.002]        Doğrusu şaştılar da kendilerine içlerinden korkutucu bir Peygamber geldiğine dediler ki kâfirler bu acîb bir şey

[050.003]        Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakıt ha? Bu baıyd bir irca'

[050.004]        fakat Arz onlardan neyi eksiltir bize ma'lûmdur ve nezdimizde hıfzedici bir kitab vardır

[050.005]        Doğrusu hak kendilerine geldiği zaman tekzib ettiler de şimdi karma karışık bir ıztırab içindeler

[050.006]        Artık üstlerindeki Semâya bir baksalar a, biz onu nasıl bina etmişiz ve ziynetlemişiz hiç bir gediği yok

[050.007]        Arza da: bir imtidad vermişiz ve ağır baskılar oturtmuşuz ve her çeşidden çiftler bitirmişiz ki temaşasına doyulmaz

[050.008]        Gözler gönüller açar, yaradanın kudretini ıhtar eder, dersler verir birer nişanei basîret ve nümunei ıbret olmak üzere, hakka yüz tutan her kul için

[050.009]        Bir de Semadan mübarek bir su indirip de onunla bağlar bağçeler bitirmekteyiz ve biçilecek taneler

[050.010]        Ve Semaya ser çeken hurma ağaçları ki sıvama dizilmiş bir tal'ı vardır

[050.011]        Kullara rızk için, ve onunla ölü bir beldeye hayat vermekteyiz, işte o huruc da böyledir

[050.012]        Tekzib etti onlardan evvel Nuhun kavmı ve ashabı ress ve Semûd

[050.013]        Ve Âd ve Firavn ve ıhvanı Lût ve ashabı

[050.014]        Eyke ve tübbe'in kavmı, her biri gönderilen Peygamberleri tekzib etti de hakk oldu veîd

[050.015]        Ya artık birinci yaradış ile yoruluverdik mi? Doğrusu onlar, yeni bir yaradılıştan iltibastalar

[050.016]        Hem şanıma kasem ederim ki hakıkat insanı biz yarattık ve biliriz: nefsi onu ne ile vesveselendirir ve biz ona «habli verîd» den daha yakınızdır

[050.017]        İki zabıt memuru zabıt tutarlarken: biri sağdan oturmuş biri soldan

[050.018]        Her ne söz atarsa mutlak yanında hâzır bir gözcü vardır

[050.019]        Ve ölüm sekeratı hakk ile geldikte: işte diye: o senin kaçıp durduğun

[050.020]        Ve Sur üfürüldükte: ki işte o veîd günüdür

[050.021]        Ve her nefis gelmiştir: beraberinde bir sevk me'muru ve bir şâhid vardır

[050.022]        Celâlim hakkı için (denir) sen bundan bir gaflette idin: şimdi senden perdeni açtık, artık bu gün gözün keskindir,

[050.023]        Ve karîni demiştir: işte bu yanımdaki hâzır

[050.024]        (Buyurulur:) atın atın Cehenneme her nankör anud,

[050.025]        hayra engel, haşarı işkilci kâfiri

[050.026]        Ki Allahın yanında başka ilâh tutmuştur, haydin ikiniz bir atın onu o şiddetli azâb içine

[050.027]        Arkadaşı der: ya rabbenâ onu ben azdırmadım velâkin kendisi uzak bir dalâl içinde idi

[050.028]        Buyurur ki: huzurumda çekişmeyin, ben size önceden veîd göndermiş iken

[050.029]        Benim ındimde söz değiştirilmez ve ben kullara zulümkâr değilim

[050.030]        O gün ki Cehenneme doldunmu? diyeceğiz, o, daha ziyade varmı? diyecek

[050.031]        Cennet de müttekılere uzak olmıyarak yaklaştırılmış bulunacak

[050.032]        İşte bu, diye: o sizin va'd olunduğunuz: her bir tevbekâr, vazifesine riayetkâr olan

[050.033]        Gaybde rahmana haşyet duyan ve inâbeli bir kalb ile gelen kimselere

[050.034]        Girin ona bir selâm ile, bu işte o hulûd günü

[050.035]        Orada onlara ne dilerlerse var, bizim nezdimizde ise ziyade var

[050.036]        Hem önlerinde nice karn helâk ettik, onlar tutumca onlardan daha çetin idiler, beldelerde delik aradılar: varmı bir kaçamak?

[050.037]        Şübhesiz ki bu söylenende kalbi olan yâhud şuhud halinde kulak tutan kimse için uyandıracak bir ıhtar vardır

[050.038]        Şanım hakkiçin biz o Gökleri ve Yeri ve aralarındakileri altı günde halk ettik, bize bir yorgunluk da dokunmadı

[050.039]        O halde onların lâflarına karşı sabret de rabbına hamd ile tesbih eyle güneş doğmadan evvel ve batmadan evvel

[050.040]        Geceden de tesbih et ona hem de secde arkalarında

[050.041]        Ve dinle o münadînin bağıracağı günü yakın bir yerden

[050.042]        Hakka çağıran o sayhayı işidecekleri gün, işte o, huruc günüdür

[050.043]        Şübhesiz ki biz biziz hem diriltiriz, hem öldürürüz ve dönüş bizedir

[050.044]        O gün ki Arz onlardan ayrılır sür'atle koşarlar, o, bir haşirdir ki ancak bize kolaydır

[050.045]        Biz pek a'lâ biliyoruz ki ne diyorlar, maamafih sen onlara karşı bir cebbar değilsin, şimdi sen benim veîdlerimden korkacaklara bu Kur'an ile öğüd ver