İndeks

  TEBBET  SURESŻ

Tebbet, «kurusun» manasına bedduadır. Ebu Leheb hakkında inmiştir. Zira o, eziyet etmek kasdıyla Resūlullah’ın yoluna gizlice diken koymuş, bu işte kendisine karısı da yardım etmişti. Sūre, “Mesed sūresi» diye de anılır. Fātiha sūresinden sonra Mekke’de inmiştir, 5 āyettir.

Bir rivayete göre Şuarā sūresinin 124. āyeti gereğince Efendimiz yakın akrabasını ēağırarak, onları İslām’a dāvet etmişti. Amcası Ebū Leheb galiz sözler sarfederek, «Bizi bunun iēin mi ēağırdın?» demişti. Bunun üzerine bu sūre indi.

  Bismillāhirrahmānirrahīm

1, 2, 3, 4, 5. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da (ateşe girecek).